Meld pesten

Op de Lichtbron wordt gewerkt met KiVa.

KiVa logo
De methode was oorspronkelijk geschreven voor de groepen 5 t/m 8. In de groepen 1t/m 4 pasten we de lessen aan. Inmiddels biedt de methode lessen voor de hele basisschool.
Het is fijn dat het programma door de hele school loopt!

Voor de nieuwe ouders even een korte uitleg over KiVa:

KiVa is een anti pestprogramma uit Finland. KiVa speelt in op de groepsdynamiek. Samen vormen de leerlingen een groep, maar als individu is ieder kind uniek. Hoe uniek je ook bent, je hebt altijd een overeenkomst met een medeleerling. Samen zorgen we voor elkaar en zijn we er voor elkaar. KiVa gaat uit van de positieve invloed die kinderen op elkaar kunnen hebben. Ieder kind moet zich veilig kunnen voelen op school; wanneer een kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen. Al vanaf de eerste schooldag na de zomervakantie is het ook zichtbaar: op het plein wordt het duidelijk door de knalgele KiVa hesjes gedragen door de paleiswachten. In school is het zichtbaar door de grote KiVa posters.
In elke groep worden elke week twee lessen gegeven rond een KiVa thema, passend bij de leeftijd en het niveau van de kinderen.

Tot de herfstvakantie komen zo de volgende drie schoolregels aan bod:
1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen elkaar met respect.
2. We maken er samen een fijne groep van.
3. We praten met elkaar en gebruiken daarbij ik-taal.
4.

Op www.kivaschool.nl kunt u de ouderfolder vinden, waarin alle informatie en de werkwijze van KiVa nogmaals wordt uitgelegd. Als KiVa team zullen we u in de nieuwsbrief op de hoogte houden van de thema’s, de scholing van het KiVa team, de metingen het het computerspel.


Ben je gepest of heb je gezien dat er iemand gepest werd? Meld het dan hier.


Hier meld je het pestgedrag

 

Controlevraag