De schoolraad (SR) is een ouderraad en functioneert voor De Lichtbron als klankbord en adviesorgaan op het gebied van beleid en organisatie. Deze raad kan de MZR adviseren over beleidsstukken, daarnaast neemt één schoolraadslid deel aan de overkoepelende ledenraad van Noventa. De SR bestaat uit zes personen en vergadert samen met de directeur zo’n zes keer per jaar. U kunt als ouder een onderwerp aandragen wat besproken kan worden op deze vergaderingen of u kunt reageren op voor u belangrijke schoolzaken.

U kunt hen mailen: schoolraad.lichtbron@noventa.nl