Onze School

IMG_20160831_092517

Welkom bij CBS De Lichtbron

Welkom op de website van CBS De Lichtbron te Buitenpost. Op deze website vindt u informatie over de school. Voor meer informatie verwijzen we u naar de schoolgids. Maar ook per mail, of telefonisch kunt u contact opnemen of kom eens vrijblijvend langs bij ons op school! U bent van harte welkom!

De Lichtbron is een christelijke basisschool. Op onze school zijn alle kinderen welkom van wie de ouders kiezen voor christelijk onderwijs. Christelijke waarden uit de bijbel als respect, verantwoordelijkheid en gemeenschap inspireren ons. Op De Lichtbron willen wij deze waarden voorleven en doorgeven aan de kinderen. Ons doel is kinderen te begeleiden tot zelfstandige en verantwoordelijke jongeren die voldoende kennis, praktische en sociale vaardigheden hebben om goed te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs van hun eigen niveau. Onze eerste prioriteit is een klimaat te creƫren waarin kinderen zich veilig voelen en tot leren komen. Direct daarna en tegelijkertijd vormen de kernvakken taal/lezen en rekenen de belangrijkste speerpunten. Wij streven naar een juiste balans tussen het aanbieden van kennis en vaardigheden.

Ons motto: CBS De Lichtbron, waar kinderen mogen stralen!

In de naam van onze school De Lichtbron zien wij twee betekenissen: het aardse en het Goddelijke licht dat we nodig hebben om te leven.

 

De school is een van de scholen van de vereniging NOVENTA. Er zijn 11 basisscholen die deel uit maken van de Vereniging Noventa.