Identiteit

De Lichtbron is een christelijke basisschool. Christelijke normen en waarden uit de Bijbel als respect, verantwoordelijkheid en gemeenschap inspireren ons. Op De Lichtbron willen wij deze normen en waarden voorleven en doorgeven aan de kinderen. Je ziet dat terug in onze manier van met elkaar omgaan en we hebben respect voor iedereen. Alle ouders en kinderen zijn welkom, waarbij we ervan uitgaan dat ouders respecteren dat wij vanuit onze christelijke visie een school willen zijn.

Onderwijs

De Lichtbron is een reguliere basisschool die zich richt op interactief en kwalitatief goed onderwijs. We geven dit invulling met behulp van moderne methoden en digitale middelen welke we adaptief inzetten. We starten vanuit de eigen belevingswereld van het kind. Samenwerken, zelfstandigheid en het leren van elkaar vinden wij belangrijk voor een kind om zichzelf te ontwikkelen. We bieden onze leerlingen een gevarieerd aanbod in lesvormen en activiteiten. Dit nodigt kinderen uit om zich op een creatieve en spontane manier te ontwikkelen. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Vanuit veiligheid en vertrouwen zorgen wij als school voor een leer- en leefklimaat waarin kinderen zichzelf durven en mogen zijn. We geven kinderen de ruimte om eigen keuzes te maken en stimuleren ze daarin. We leren onze leerlingen dat we allemaal verschillend mogen zijn en dat we elkaar accepteren en respecteren.

Ons motto

Wij streven ernaar dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Onze inzet is er op gericht dat wij een positief leerklimaat creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

CBS de Lichtbron: dé school waar kinderen mogen stralen!

Wees welkom. De deur staat altijd open. Wij staan u graag persoonlijk te woord.