De leerplichtwet is de laatste jaren aanzienlijk aangescherpt. De school kan op de handhaving van de leerplicht worden gecontroleerd en aangesproken, daarom moeten we de regelgeving dan ook toepassen. Zo is het wettelijk niet toegestaan leerlingen buiten de schoolvakanties vrij te geven voor b.v. een week vakantie of een lang weekend. Ook niet enkele dagen voor een vakantie om de drukte voor te zijn! De enige uitzondering op deze regel is als één van de ouders wegens zijn/haar beroep (niet het bedrijf) niet in één van de schoolvakanties met het gezin op vakantie kan gaan. De directeur van de school kan dit verlof op verzoek eenmaal per jaar verlenen voor twee aaneengesloten weken, uitgezonderd de eerste twee schoolweken.
Verder kan een leerling vrij krijgen voor ‘gewichtige persoonlijke omstandigheden’. Het gaat dan om familie omstandigheden als huwelijk, ernstige ziekte of een sterfgeval in de familie. Onwettig verzuim, dus verzuim waarvoor geen toestemming is gegeven, moet worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Hij of zij kan een proces-verbaal opmaken waarna een boete kan volgen. Verlof moet u, zo mogelijk 4 weken voor de datum, schriftelijk aanvragen bij de directeur. Het formulier kunt u hieronder invullen, eventueel is er een papieren versie bij de directeur te verkrijgen.

Verlof aanvragen