Het doel van de OC (oudercommissie) is: bijdragen aan het zo goed mogelijk functioneren van het onderwijs. Wat doet de OC in de praktijk om dit te bereiken?

  • Het verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

  • Hulp bieden bij activiteiten als excursies, vieringen in de groep of school, schoonmaak, ouderavonden enz.
  • Hulp organiseren bij activiteiten. Bijvoorbeeld bij activiteiten met Kerst en Pasen, de klassenkrant, de laatste schooldag, afscheid groep 8.

Van elke groep is één ouder de contactouder. Deze contactouder zit in de OC en wordt aan het begin van het schooljaar aangesteld. Naast de groepsoverstijgende activiteiten van de gehele OC heeft dat lid de volgende taken voor zijn/haar specifieke groep:

  • Zorgt voor de organisatorische kant van activiteiten binnen de groep.
  • Coördineert en begeleidt de ouders bij activiteiten.
  • Is bij activiteiten binnen de groep aanspreekpunt van de ouders.
  • Zorgt voor de terugkoppeling van de activiteiten naar de oudercommissie.

De namen en telefoonnummers van de huidige oudercommissieleden leest u in de nieuwsbrief aan het begin van het nieuwe schooljaar. U kunt er ook naar vragen op school. Met de hierboven beschreven opzet is er voor gekozen dat de OC dicht bij de ouders staat. Op deze wijze kan iedereen; ouders, kinderen en school, maximaal profiteren. Op de hulp van u als ouder wordt echter ook gerekend. Aan het begin van een schooljaar ontvangt de OC een lijst met activiteiten waarbij hulp en assistentie wordt gevraagd. Bij alle activiteiten in de groep en in de school blijft het team eindverantwoordelijk. Hulpouders dienen aanwijzingen van het personeel tijdens activiteiten op te volgen.