Het schoolklimaat en KiVa

Kinderen die met plezier naar school gaan, komen tot leren. Wij zetten ons in voor een goede sfeer in de groep en in de school. Daarbij zijn regels en afspraken maken en naleven belangrijk. Regels en afspraken gaan over de manier van omgaan met elkaar, zowel binnen als buiten de klas, omgaan met materiaal en met de omgeving. Om kinderen inzicht te geven in gedrag en in situaties gebruiken we de methode KiVa, een Fins programma. KiVa betekent: Leuk. De norm die we uitdragen met KiVa is: wij gaan op een plezierige manier met elkaar om. De methode werkt preventief voor pesten. De leerlingen leren dat pesten een probleem van de groep is en dat de groep nodig is om het op te lossen. De kinderen worden zich bewust van de verschillende rollen en hun eigen rol in de groep en in specifieke situaties. Ze krijgen handvatten om het slachtoffer te helpen en de pester te stoppen. Uit onderzoek blijkt dat het pestgedrag met 95% afneemt door preventie. Voor de overige 5% gebruiken we de steungroep aanpak, een oplossingsgerichte aanpak. Enkele leerkrachten, die het KiVa-team vormen, zijn hiervoor opgeleid.

We gebruiken de KiVa-methode in alle groepen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van kiva; www.kivaschool.nl

KiVa logo