Het schoolklimaat en Hiro

Kinderen die met plezier naar school gaan, komen tot leren. Wij zetten ons in voor een goede sfeer in de groep en in de school. Daarbij zijn regels en afspraken maken en naleven belangrijk. Regels en afspraken gaan over de manier van omgaan met elkaar, zowel binnen als buiten de klas, omgaan met materiaal en met de omgeving. Om kinderen inzicht te geven in gedrag en in situaties gebruiken we de methode Hiro. 

Wat is HiRO? HiRO is een lesmethode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen waarbij ervarend leren centraal staat. Het doel van HiRO is om een veilig klimaat te waarborgen, waarin het kind fouten durft te maken, zich weet te uiten en waarin samenwerking met andere leerlingen goed verloopt.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van Hiro: https://www.hiro.school/