Onze school verwijst voor voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse- en naschoolse opvang naar TIKO; (http://tikokinderopvang.nl/buitenschoolse-opvang/continurooster/)

en naar de Hasselbraam; ( https://kdvdebernebrege.nl/buitenschoolse-opvang/ )