Onze school verwijst voor voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse- en naschoolse opvang naar TIKO (http://tikokinderopvang.nl/buitenschoolse-opvang/continurooster/).