De aanmelding en inschrijving van toekomstige leerlingen

Aanmelding in het schooljaar voor uw kind 4 jaar wordt:

 

- U kunt uw kind tijdens de open dag in maart aanmelden. (Deze staat gepland  in maart 2023. Datum is nog niet bekend.)

- Of een moment dat u past; u maakt een afspraak met de directeur voor een informerend gesprek en een rondleiding door school. Neemt u daarvoor gerust contact op met de school (mail naar: lichtbron@noventa.nl of bel met 0511 542385).

De aankondiging van de open dag kunt u vinden in regionale kranten, affiches in het dorp, flyers naar ouders waarvan het kind 4 jaar wordt en via de nieuwsbrief. 

  • Intakegesprek: ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, de directeur nodigt u uit.
  • Proefdraaien: twee dagen of dagdelen voor de vierde verjaardag. De leerkracht neemt hier contact over op met de ouders.

In de maand december en in de laatste 4 weken voor de zomervakantie (meestal vanaf 1 juni) raden we ouders vaak af om hun kind te laten starten in groep 1. In december zijn er veel, indrukwekkende, activiteiten en in juni is de groep vaak al groot. Beide kan voor een 4-jarig kind als overweldigend worden ervaren, wat een goede start kan belemmeren.

Tussentijdse instroom van een andere school

  • De leerling wordt aangemeld door de ouders.
  • Een onderwijskundig rapport wordt door vorige school toegestuurd.
  • Een leerling wordt in de groep geplaatst, zoals aangegeven in het onderwijskundig rapport.
  • Bij het volgen van een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

Leerlingen aanmelden in Coronatijd

Het is altijd mogelijk om leerlingen aan te melden in coronatijd. Neemt u daarvoor gerust contact op met de school (mail naar: lichtbron@noventa.nl of bel met 0511 542385).

Het is daarbij prima mogelijk om voor een informerend gesprek en een rondleiding langs te komen. Wij maken daarvoor graag een afspraak met u. Bij het gesprek en bij de rondleiding nemen we de voorschriften van het RIVM in acht. Van harte welkom dus!