De aanmelding en inschrijving van toekomstige leerlingen

Aanmelding in het schooljaar voor uw kind 4 jaar wordt:

– Tijdens de open dag in maart. (deze is gepland op woensdag 17 maart 2021)

– Een moment dat u past, u maakt een afspraak met de directeur.

De aankondiging van de open dag kunt u vinden in regionale kranten, affiches in het dorp, flyers naar ouders waarvan het kind 4 jaar wordt en via de nieuwsbrief. 

  • Intakegesprek: ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, de directeur nodigt u uit.
  • Proefdraaien: twee dagdelen voor de vierde verjaardag. De leerkracht neemt hier contact over op met de ouders.

In de maand december en in de laatste 4 weken voor de zomervakantie (meestal vanaf 1 juni) raden we ouders vaak af om hun kind te laten starten in groep 1. In december zijn er veel, indrukwekkende, activiteiten en in juni is de groep vaak al groot. Beide kan voor een 4-jarig kind als overweldigend worden ervaren, wat een goede start kan belemmeren.

Tussentijdse instroom van een andere school

  • De leerling wordt aangemeld door de ouders.
  • Een onderwijskundig rapport wordt door vorige school toegestuurd.
  • Een leerling wordt in de groep geplaatst, zoals aangegeven in het onderwijskundig rapport.
  • Bij het volgen van een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.